THÔNG TIN
 
GÓC KHUẤT KỲ LẠ CỦA NHỮNG NHÂN VẬT LỊCH SỬ NỔI TIẾNG THẾ GIỚI
Chúng ta thường có khuynh hướng nghĩ về lịch sử như một cuốn truyện tranh, nơi có những vị anh hùng và cũng không hiếm kẻ gian ác. Nhưng đó không phải là cuộc sống thật sự của họ. Con người vốn dĩ rất phức tạp nên không thể đun sôi một hình ảnh như món ăn để dễ tiêu hóa. Tuy vậy, trong lịch sử cũng nên nhắc đến một số nhân vật lịch sử vô cùng nổi tiếng.
SUY NGHĨ NHỎ VỀ NGÀY ĐỨC PHẬT RA ĐỜI
Trong khi đó, những vấn nạn về môi trường, kỳ thị, bệnh tật, nghèo đói luôn đè nặng lên đôi vai mong manh gầy rạc của kiếp người; thì lời Phật dạy như ngọn đuốc, như chất liệu đem lại an bình trong tâm hồn và hóa giải những vấn nạn nhân sinh.
QUAN HỆ VIỆT - NHẬT THỜI TRỊNH NGUYỄN PHÂN TRANH
Sau khi phục hồi nền độc lập vào năm 939, tổ tiên của chúng ta đã bắt tay vào việc phát triển nền kinh tế sau hàng ngàn năm Bắc thuộc, trong đó, ngoại thương đóng góp một phần quan trọng. Thương cảng Vân Đồn ra đời và hoạt động dưới thời Lý-Trần là bước khởi đầu của công cuộc phát triển thương mại ở nước ta từ các thế kỷ XII-XIII. Bước sang thế kỷ XVI-XVII, sự ra đời của các trung tâm thương mại Phố Hiến và Faifo (Hội An) đánh dấu thời kỳ cực thịnh của nền ngoại thương nước Đại Việt và thương nhân người Nhật có những đóng góp đáng kể, không chỉ riêng về mặt thương mại, mà còn trong những lãnh vực khác nữa.
VẤN ĐỀ THÂN PHẬN KẺ SĨ NHÌN QUA TRƯỜNG HỢP ĐÀO DUY TỪ
Bị ruồng bỏ ở Đàng Ngoài, vào Nam theo chúa Nguyễn, lập nên sự nghiệp hiển hách là những điểm chính trong tiểu sử Đào Duy Từ (1572-1634). Hẳn là ám ảnh về một số phận không hề bình thường, kẻ sĩ đương thời và sau đó đã xây dựng nên nhiều giai thoại đẹp để bù vào những chỗ trống và bí mật trong cuộc đời ông.
HỒ CHÍ MINH - NGƯỜI KIẾN TẠO NIỀM TIN
Đúng như niềm tin của Nguyễn Ái Quốc. Mười lăm năm, với ba cuộc “diễn tập”, không đầy 15 ngày với tinh thần “một ngày bằng hai mươi năm” chỉ khoảng 5000 đảng viên, một số đang ở trong nhà tù đế quốc, mấy chục triệu đồng bào,với quyết tâm vàniềm tin “dù có đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho kỳ được độc lập, tự do”, đã vùng lên “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”.

• Các tin khác:

» VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC GS PHAN ĐÌNH DIỆU
» MỘT GIẢ THIẾT KHÁC VỀ HÀNH TRÌNH ĐI SỨ CỦA NGUYỄN DU NĂM 1813 - 1814
» CON GÁI TRẦN QUỐC TẢNG CÓ RA TRẤN ẢI CỬA BIỂN VÂN ĐỒN (QUẢNG NINH) KHÔNG?
» HỒI ỨC VỀ TRIẾT GIA TRẦN ĐỨC THẢO
» PHẠM QUỲNH LÀ AI?
» HAI NGƯỜI LÍNH TRONG KHÚC CA HÒA BÌNH
» THỐNG NHẤT VĂN HÓA ĐỂ THỐNG NHẤT LÒNG NGƯỜI
» PHƯƠNG TÂY VÀ SỰ HÌNH THÀNH DIỄN NGÔN VỀ BẢN SẮC VIỆT NAM (TRƯỜNG HỢP PHAN BỘI CHÂU TỪ 1905-1908)
» MỸ - NGA - TRUNG, SYRIA VÀ BIỂN ĐÔNG NAM Á
» 5 CUỐN SÁCH BILL GATES ĐÃ ĐỌC TRONG NĂM 2017


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  

  
Gia đình Bích Khê