THÔNG TIN
 
CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU CHỮ VIỆT CỔ
Gần đây có những công trình rất đáng chú ý, như: “Phát hiện hệ thống chữ Việt cổ thuộc loại hình khoa đẩu”, của giáo sư Lê Trọng Khánh.  Bằng những cứ liệu khoa học và khảo cứu ngôn ngữ mang tính bản địa đặc thù và nhất quán,  giáo sư đã chỉ ra được sự hình thành và phát triển chữ Việt cổ từ thấp lên cao. Song công trình chưa đưa ra được hệ thống chữ cái, cấu trúc ngữ pháp, cách nói và viết của người Việt cổ. Song công trình cả cuộc đời ấy có giá trị to lớn, đặt nền móng cơ sở vững chắc cho các công trình nghiên cứu tiếp của các họcc giả khác. Trong công trình này có những phần đặc biệt quí giá như: “Những tín hiệu thu được từ bản lược đồ địa danh ngôn ngữ”.
GÓC NHÌN KHÁC CỦA 1 HỌC GIẢ NHẬT BẢN VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Con người Hồ Chí Minh được phản ảnh sắc nét trong Hiến pháp là một người theo chủ nghĩa cộng hòa và chủ nghĩa hòa bình hơn là một người theo chủ nghĩa cộng sản - Góc nhìn riêng của GS Nhật Bản Tsuboi Yoshiharu.
NƠI NÀO TRIẾT HỌC IM TIẾNG THÌ MINH TRIẾT CẤT LỜI
 Tham luận của Trần Mạnh Hảo, đọc tại cuộc hội thảo “Minh triết  doanh nhân, minh triết kinh doanh”, do “Trung tâm nghiên cứu văn hóa minh triết “ của nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai và GS. Hoàng Ngọc Hiến, kết hợp với “Trường quản lý giáo dục TP.HCM” , “Hiệp hội sản xuất & chế biến thủy sản Việt Nam ( VASEP)” tổ chức tại Sài Gòn ngày 29-08-2010
TƯỚNG TRUNG QUỐC BÀN VỀ BẢN SẮC VĂN HÓA TRUNG QUỐC

LTS: Tiếp theo bài Tướng Trung Quốc bàn về niềm tin và đạo đức, (TVN, ngày 15/8/2010), cộng tác viên Nguyễn Hải Hoành lại vừa gửi Tuần Việt Nam chúng tôi bản dịch tiếp theo bài của Lưu Á Châu bàn về văn hóa Trung Quốc. Nhận thấy đây là chủ đề thú vị về văn hóa một dân tộc, tôn trọng tính thông tin đa chiều, Tuần Việt Nam xin trân trọng đăng tải.

TRÍ THỨC CẬN THẦN VÀ TRÍ THỨC ĐỘC LẬP
Bài học lớn nhất mà chúng ta học được từ Nguyễn Trường Tộ chính là sự thất bại của ông trong việc kiến nghị những giải pháp canh tân đất nước với tư cách một trí thức. Từ đó thấy rằng, chỉ khi nào người trí thức tự giác tránh con đường cụt mang tên "Trí thức cận thần" để đi trên con đường mới - con đường trí thức độc lập, trí thức dấn thân - thì đất nước mới có thể tránh được nguy cơ trở thành "đất nước cận thần" và giữ được nền độc lập đúng nghĩa.

• Các tin khác:

» CẢM NHẬN MÙA THU THÁNG TÁM
» NHỮNG ÂM VANG LỊCH SỬ
» TỪ TRIẾT LÝ ÂM DƯƠNG, NGŨ HÀNH NGHĨ VỀ MỘT CÁCH “CHÀO” MANG BẢN SĂC VIỆT NAM
» CHỮ 'T' GÂY SỐC VÀ 'QUẢ BÓNG' NHÂN DÂN
» TƯỚNG GIÁP, GS CHÂU- TRÙNG HỢP KỲ LẠ VẬN NGƯỜI, THẾ NƯỚC
» TỔ ONG THẦN BÍ TRONG THÂN CÂY VÀ NỌC ĐỘC KINH NGƯỜI
» VĂN HÓA HAY SỰ PHÔ TRƯƠNG NÚP DANH TRUYỀN THỐNG?
» VU LAN - NGÀY HÒA GIẢI VÀ YÊU THƯƠNG
» TƯỚNG GIÁP - NHỮNG ẤN TƯỢNG KHÓ QUÊN
» TỰ HÀO NGÔ BẢO CHÂU VÀ MỘT 'GIẢ TƯỞNG' RÙNG MÌNH


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  

  
Gia đình Bích Khê